สุ่มตรวจน้ำตาลชานมไข่มุก 25 ยี่ห้อชื่อดัง

gurucheck
Date 26/11/2562 Time 10.02
Read 6,630 Comments 0
สุ่มตรวจน้ำตาลชานมไข่มุก 25 ยี่ห้อชื่อดัง

ฟรี ปรึกษาอาหารเสริม เครื่องสำอางและความงาม ตามหลักการแพทย์โดยเภสัชกร ได้ที่ Facebook : GURUCHECK เช็ค กับ กูรู

เช็ค...สุ่มตรวจน้ำตาลชานมไข่มุก 25 ยี่ห้อชื่อดัง

    

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผยผลตรวจวิเคราะห์สารกันบูด น้ำตาล และโลหะหนัก ในชานมไข่มุก  25 ยี่ห้อ พบตัวอย่างเม็ดไข่มุกมีสารกันบูด  100% แต่ไม่เกินมาตรฐาน มีเพียง  2 ยี่ห้อ ที่น้ำตาลน้อยกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำบางยี่ห้อสูงถึง  18 ช้อนชา      

    

วันนี้ (  11  ก.ค.  2562)  มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสุ่มเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกทั้งหมด   25  ยี่ห้อ ขนาดแก้วปกติ แบบไม่ใส่น้ำแข็ง ในเดือน พ.ค.  62  โดยชานมไข่มุกที่ซื้อมีราคาตั้งแต่แก้วละ   23 - 140  บาท ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ปริมาณพลังงาน น้ำตาล และไขมัน และทดสอบหาโลหะหนักประเภทตะกั่ว และสารกันบูดในเม็ดไข่มุก       

    

จากผลทดสอบพบว่า ยี่ห้อ   KOI Thé  มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วน้อยที่สุด (มีปริมาณน้ำตาลเท่ากับ   16  กรัม หรือ   4  ช้อนชา)       

    

ยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วมากที่สุด คือ ยี่ห้อ   CoCo Fresh Tea & Juice  มีปริมาณน้ำตาล   74  กรัม หรือ   18.5  ช้อนชา       

องค์การอนามัยโลกแนะนำปริมาณน้ำตาลที่ได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน   24  กรัม หรือ   6  ช้อนชา ซึ่งพบว่ามีเพียง   2  ยี่ห้อเท่านั้น ที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า   24  กรัม คือ ยี่ห้อ   KOI Thé  และ ยี่ห้อ  TEA 65°      

    

ผลการทดสอบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก (  Benzoic acid)  และกรดซอร์บิก (  Sorbic acid)  ในเม็ดไข่มุก พบว่า ยี่ห้อที่มีปริมาณสารกันบูดน้อยที่สุด คือ ยี่ห้อ   The ALLEY  มีปริมาณกรดซอร์บิก เท่ากับ   58.39  มิลลิกรัม/กิโลกรัม และยี่ห้อที่พบปริมาณสารกันบูดรวมมากที่สุด ได้แก่ ยี่ห้อ   BRIX Desert Bar  พบปริมาณกรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิกรวมกัน เท่ากับ   551.09  มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด       

สำหรับผลทดสอบโลหะหนักในเม็ดไข่มุกทั้งหมด   25  ยี่ห้อ ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของตะกั่ว       

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า จากการทดสอบต้องการให้ผู้บริโภคได้รับทราบว่า ชานมไข่มุกบางยี่ห้อมีน้ำตาลมากเกือบ   19  ช้อนชา จากการทดสอบนี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการบริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ ชานมไข่มุกมีสารกันบูด ดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการต้องระบุในฉลากให้ถูกต้อง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย (อย.) และควรเร่งผลักดันให้เกิดฉลากสัญญาณไฟจราจร เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอาหารให้มากขึ้น       

Comment

you might also like