สไบชมพู

Profile

ข้อมูลส่วนตัว

Name

( ชื่อ )

sirinapa

Last name

( นามสกุล )

mamee

Profile name

( ชื่อที่ใช้แสดง )

สไบชมพู

Birthday

( วันเกิด )

11/10/2534

Age

( อายุ )

30 ปี

Skin

( ผิว )

ผิวมัน

Email address

( ที่อยู่อีเมลล์ )
Icon Facebook

Review total

( จำนวนรีวิว )
3 ครั้ง

Point total

( คะแนนรวม )
0 คะแนน

Introduce

( ข้อความแนะนำตัว )