ํํYm

Profile

ข้อมูลส่วนตัว

Name

( ชื่อ )

เยาวธิดา

Last name

( นามสกุล )

เทพศิริ

Profile name

( ชื่อที่ใช้แสดง )

ํํYm

Birthday

( วันเกิด )

09/11/2528

Age

( อายุ )

35 ปี

Skin

( ผิว )

ผิวมัน

Email address

( ที่อยู่อีเมลล์ )
Icon Facebook

Review total

( จำนวนรีวิว )
12 ครั้ง

Point total

( คะแนนรวม )
0 คะแนน

Introduce

( ข้อความแนะนำตัว )

รักการดูแลผิวพรรณเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเสาะหาเครื่องสำอางดีๆและอ่อนโยนกับผิว ชอบแต่งหน้าแนวใสๆแลดูเป็นธรรมชาติ